قیچی میلگرد

قیچی دستی میلگرد
 میلگرد نوعی میله فولادی است که برای یتن ریزی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین یکی از مصالح اصلی ساختمان سازی و سازه ها است. میلگردها در اندازه های متفاوتی باسطح مقطع دایره ای شکل با طول زیاد، عرض و قطر متفاوت ساخته میشوند. با اینکه بتن مقاومت زیادی در برابر نیروهای فشاری دارد اما باید توجه داشت بتن مقاومت خوبی در برابر نیروهای کششی ندارد  و به همین منظور از میلگردها در ساخت وساز استفاده میشود. میتوان گفت از میلگرد برای تقویت بتن در سازه ها استفاده میشود.

همانطور که گفته شد میلگرد به عنوان مصالح اصلی مورد نیاز در ساخت سازه ها در انداره های متفاوتی وجود دارند که در برخی موارد نیاز است اندازه آن ها را تغییر داد و به اصلاح میلگرد ها را برش داد، برای این منظور از قیچی میلگرد استفاده میشود.